Del 2: Healing af den feminine erotiske kraft

Seksualkraften er livskraften og det er den indre selvtillid som i enhver indefra og ud skaber et bæredygtigt samfund baseret på omsorg og kærlighed til medmennesket. Den udfolder sig kun optimalt og til sit fulde, hvis der er balance imellem den maskuline og den feminine kraft. I individet – i parforholdet – i samfundet.

Det som er sket i dag, er at kvinden har mistet evnen til at forbinde sig med sin egen kraft. Hun er på samfundsplan, og hermed også hjemme i privaten, aldrig blevet støttet i at finde frem til den. Når kvinden ikke står i sin egen kraft, bliver hun meget ofte omklamrende og krævende i forhold til sin partner. Hun møder ham (m/k) i en mangeltilstand i forventningen om, at han skal udfylde det tomme hul. Når hun står i sin egen kraft, er hun hel. Så bliver parforholdets udgangspunkt forandret.

Derfor har vi brug for healing, og genskabelse af den feminine kraft for at få balance mellem polerne maskulin og feminin, og hermed balance i parforholdet, som danner et mikrokosmisk læringslaboratorium for ubetinget kærlighed. Når kvinden lærer at hvile i sin egen naturlige seksuelle kraft, kan hun byde manden med ind i den. Herfra vil begge deres verdener gradvist udvide sig.

Eftersom kraften er naturligt forekommende, og en del af det at være menneske, afføder dette et naturligt selvværd. Det seksuelle rum, som i kærlighed, tillid og tryghed skaber rum for den feminine strøm, udgør et rum, hvor kvinden for alvor kan blomstre og komme til sin ret. Det er her hun kan opleve at få frisat naturlige erotiske kræfter, og opleve dem strømme og belive hende inderst inde.

Når parforholdet lærer sig selv at kende på denne måde, vokser dets samlede kraft. Parterne har mere at give af; også til andre end hinanden. Og de har flere kreative impulser at kunne leve ud. Når mand og kvinde møder hinanden, handler det derfor om at udvide sin horisont for hinandens verdener og energier.

Det er ikke et hvilerum, hvor man ånder ud efter en lang arbejdsdag. Det er heller ikke et overfladisk besøgsrum. Det er et rum, som er ligeså intenst, som alt andet i livet, man ønsker at give energi og fokus, og som man ønsker at vokse i. Vi har lært os, at kun det, vi tjener penge på, fortjener et engageret fokus. Nu er det tid til at lære, at kærligheden fortjener et absolut dedikeret fokus. Måske når vi en dag til det stadie, hvor pengene tjener kærligheden, og ikke omvendt.

Vi vil her påpege, at før vi for alvor bliver i stand til at bygge de samfund, som tjener os selv og hinanden bedre som ligeværdige mennesker, er det nødvendigt at øve sig i det intime rum mellem to mennesker. For før vi finder den indre balance i os selv, og i mødet med den anden, før vi finder ind til vores dybeste evne til empati, før bliver vi ikke for alvor i stand til at danne socialt holdbare og bæredygtige fællesskaber.

Igennem engagementet i parforholdet og igennem dette at udvide vores horisont helt ned i kødets dybder, møder vi os selv på ny og gør os gradvist klar til at nå tilbage ud og deltage konstruktivt i samfundsskabelsen.

Vores eksistens med os selv og hinanden er som et åndedrag. Et åndedrag går begge veje. Bevægelsen imellem indadvendt – ånde ind – ind i det personlige og intime og udadvendt – ånde ud – ud i der fælles og samfundet. Parforholdet, os-rummet, placerer sig her imellem. Således er parforholdet den bro som skaber en sund (eller usund – alt efter kvaliteten af relationen) forbindelse imellem det inderste og det yderste og samtidig er det også et kompas for retningen for vores liv (bevidsthed) og en generator for den energi (passion og libido) vi skaber fremtiden af.

Måske og forhåbentlig er det i dette rum, med partneren – og partnere igennem livet – den elskede – vi kan lære den mest væsentlige menneskelige lærdom af alle: den ubetingede udvidende uselviske kærlighed. Det som forbinder alt og alle med hinanden.

Ved Kathrine Johansson & Johannes Brormand

Er du interesseret i at fordybe dig mere i denne kærlighedens og parforholdets mystik så kan du købe vores on-demand-forløb Det sunde parforhold, hvor vi taler om, hvordan vi som par udforsker dette og skaber en praksis for et bæredygtigt og kærligheds-genererende parforhold.