fbpx

Det evolutionære tantriske perspektiv

Meget få mennesker i vesten kender til seksualitetens dybere betydning for vores udvikling.

Hvilken visdom menneskene før os – i asiatiske og oldtids-kulturer – har båret på og overleveret de fremtidige generationer og kulturer. Det er denne evigt aktuelle lære om livet og dets udfoldelse, som tantrisk proces og livsstil er baseret på.

Den tantriske proces
Tantrisk proces imellem to overenstemte parter – eller flere – er således en vej til bevidsthedsudvidelse. Denne bevidsthedsrejse tager vidt forskelligt afsæt om man er en mand eller en kvinde. Da både vore kroppe, psykiske konstitution og energisystemer er skabt og intunet på vidt forskellig måde.

Så det handler om at få indsigt i disse love om det maskuline og det feminine og så arbejde og processe sig hen imod en fuldstændig ballance og harmoni i sig selv individuelt imellem de to køns-polariter. Dette gøres mest effektivt og tilfredstillende med en seksuel kærligheds-partner og oftest i et eksklusivt monogamt parforhold. Hvor tryghed, ærlighed og transparens parterne imellem er grundstenene og forudsætningen for at lykkes med det.

Mandens og kvindens vej
Bevidsthedsvejen i det tantriske regi og perspektiv kan betegnes som en opstigning for manden til en mere ædel, kærlig og etisk adfærd, hvor han kan blive en sand tjener og beskytter af liv. Og en vej for kvinden ned og ind i kroppen og lande dybt i sit instinkt for her igennem at frisætte skaberkraften og sit fulde potentiale som livmoder og dermed som livs-bæreren, der kan bliver svanger og føde det nye. På den måde er kvinden bæreren af kimen til den fremtidige kultur og har alle dage være fuldt ud ligeværdig med manden og kunnet nå de samme grader af bevidsthed. Nogen vil endda nok hævde at kvinden, qua sin livmoder og i kroppen indlejrede visdom om at bære, føde og nære det nye liv er manden overlegen. A superior being.

Igennem denne bevidsthedens udviklingsproces bliver vi efterhånden formede og forfinede til at rumme mere og mere kærilghed og være mindre og mindre ego-styrede. Så samfundet i tiltagende grad består af lige-værdige, hanner og hunner, der i fællesskab og forbindtlighed kan skabe et kærligt og bæredygtigt fællesskab uden den splid, krig og seperation, som vi lider så meget under. Kløften imellem kønnene og det kønsspecifikke i hvert enkelt individ er den første bro vi skal bygge. Det sker ved tantra’ens mellemkomst. Den er en bro over kløften imellem os og i os.

Tantra er den i os kønsspecifikke evolutionære udfoldelse. En vej for de få, endnu, der fører fra at være creatures med intelligens til at være creator’s og medskabere af den fremtidige kultur på denne planet.

Tantra – en vej ud af ensomhed, adspredelse og misbrug
Den allerstedsnærværene seperation i ensomhed, desperation, kaloriefattig sanse-adspredelse, misbrug og sexhunger, har ført os til det for så mange fortvivlede sted, vi nu står som kollektiv. Hvor mennesket ikke mere ved, hvordan det skal nå til mening og opfyldelse i tilværelsen. Hertil er tantra én af vejene.

En hellig/sacred feminin vej igennem krop, sanselighed og nydelse, der efterhånden opløser al personlig lidelse og egoistisk adfærd – og på den lange bane faktisk også trangen til sex. Det er den sexuelle yoga’s højeste mål.

Tantrapraksis og bevidst sex i kærlighed med den elskede, er vejen til at bruge (og opbruge) den sexuelle energi, eros, libido’en der i lignelse med et raketbrændstof, løfter bevidstheden, kundalini, op igennem systemet imod kosmisk bevidsthed og oplysning – enlightenment.

Det sunde og modnede parforhold er en skueplads for en sådan alkymistisk proces. Hvor libidoen’s juicy brændstof i det driftige møde imellem to kroppe hen imod sammensmeltning og igennem vedvarende – og langvarig – seksuel aktivitet – gives passage for at flyde ind i bevidsthedens brændpunkt, antændes og løfte sjælene imod nye højder.

Det er vildt, det er fantastisk, og det er noget alle mennesker har i sig helt lovmæssigt. Det kræver blot at to beslutter sig for at gå denne vej sammen. Og så selvfølgelig finde den rette guidening og facilitering af denne proces.

Det er menneskets evolutions-bestemte formål på denne måde at hæve sig selv – og på den meget lange bane – løfte hele fællesskabet op over det dyriske – bestialske – og selvisk ego-drevne.

Ved at forvandle sig igennem seksuel bevidst – tantrisk – praksis, når enhver sjæl, før eller siden, til at løfte sig ud af personlig lidelse og ubevidsthed og til at opnå det allerhøjeste gode – blive ét med sit eget guddommelige højere selv – den universelle og kosmiske bevidsthed.

I evighed lys
Johannes Brormand